Avloppsinstallatör

Vi är godkända av kommunen att installera reningsverk för avloppsvatten och
dessa utbildningar har genomförts för att bli diplomerad avloppsinstallatör.